III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Stare i nowe patogeny – aktualne problemy
9 - 11.02.2018
Konferencja pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa