II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Stare i nowe patogeny – aktualne problemy.
Konferencja pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa

Konsultanta Krajowego w dz. mikrobiologii lekarskiej
prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów